Phân loại bình chữa cháy

Phân loại bình chữa cháy

Bình chữa cháy là một vật dụng an toàn cần thiết nên có trong mỗi gia đình và doanh nghiệp. Hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn xác định số lượng, kích thước và loại bình chữa cháy bạn cần cũng như cách sử dụng của chúng.

Khái niệm cơ bản

Bình chữa cháy được Underwriter’s Laboratories, Inc. đánh giá theo loại đám cháy mà chúng được thiết kế để dập tắt. Có ba loại đám cháy: Đám cháy cấp A liên quan đến giấy, gỗ, vải, cao su và một số chất dẻo. Đám cháy cấp B liên quan đến chất lỏng dễ cháy, chẳng hạn như xăng, chất pha loãng sơn, dầu mỡ, dầu máy và dung môi. Đám cháy loại C có bản chất là điện. Theo quy định, các bình chữa cháy được xếp hạng A, B và C là tốt nhất để sử dụng trong gia đình.

Tất cả các bình chữa cháy cũng nhận được đánh giá bằng số cho biết quy mô đám cháy mà một đơn vị cụ thể có thể chữa cháy. Ví dụ: xếp hạng 4-A có nghĩa là đơn vị sẽ dập tắt đám cháy Hạng A gấp đôi đơn vị có xếp hạng 2-A. Không có xếp hạng số cho đám cháy cấp C (điện), bởi vì xếp hạng C đơn giản có nghĩa là chất chữa cháy trong thiết bị không dẫn điện.

Kiểm tra đồng hồ đo mặt số trên bình chữa cháy của bạn hàng tháng. Kim trên máy đo cho biết thiết bị có thể hoạt động được hay cần sạc lại. Khi được yêu cầu, hãy để thiết bị được sạc lại bởi một chuyên gia có kinh nghiệm. Cần sạc lại sau mỗi lần sử dụng, bất kể thời gian ngắn như thế nào.

Các loại bình chữa cháy Bình chữa cháy có dải màu để biểu thị bên trong của chúng.